Bestyrelsens skriftlige beretning for 2017

Igen et år med nye opgaver, nye udfordringer og nye tiltag. 

Vi startede traditionen tro op med tennissportens dag den 30. maj. Dagen startede med hyggeligt samvær, hvor vi fik kaffe og rundstykker, sponseret af Super Brugsen i Videbæk. Også igen i 2017 måtte vi vente på ophold i regnvejret. Dagen blev godt besøgt trods vejret. 
  
Bestyrelsens status i 2017.
I 2016 måtte bestyrelsen erkende, at vi ikke kunne fastholde medlemstallet på de 100 medlemmer, som der blev besluttet på generalforsamlingen i 2013. 
Med et medlemstal på 75 medlemmer var der en nedgang i 2016 på 45 medlemmer. 2017 har været et godt år på flere måder. Klubben har i 2017 rundet 121 medlemmer. Siden 2013 har der ikke været spillet så meget tennis som i 2017. Nye medlemmer fra Spjald og Herning er kommet til. Bestyrelsen har også fået stor ros for tennisbanerne i 2017. 

Bestyrelsen håber derfor, at bumpene på vejen nu er blevet udjævnet.

Det frivillige arbejde:
En medlemsfremgang på 46 medlemmer, kommer nemlig ikke af sig selv, det har krævet meget arbejde fra bestyrelsen og de frivillige.  
Der er lagt mange timer i klubbens aktiviteter i 2017. Bestyrelsen besluttede, at 2017 skulle være et år med åbenhed og synlighed, hvor klubben skulle åbne dørene og være tilgængelig.

Fysisk skulle der også ske ændringer. 
Træerne blev fældet ned mod parkeringspladsen, nyt infoskilt blev sat op ved parkeringspladsen. Bannere blev opsat ved bane 1. Målet var at klubbens aktiviteter blev mere synlige for borgerne og omverdenen. 

Klubbens image med nyt logo
For at styrke klubbens image, som værende en klub for alle aldre, besluttede bestyrelsen sig for at lave et nyt og mere tidssvarende logo til klubben. Klubben arbejder sig også hen i mod at ændre navnet for klubben til Videbæk Tennisklub fremfor Videbæk Lawn Tennisklub. Dette ønske indfries 
helt i 2018.
 
Klub T.shirts
Ydermere blev der i 2017 bestilt klubtshirts til alle medlemmer af klubben påført klubbens logo. Disse blev givet vederlagsfrit til alle. Vestjyllands Forsikring var sponsor af t.shirts. Det takker vi Vestjyllands Andel for.  
Der blev også tilbudt klubdragter med logo på. Det var der nogle enkelte der købte. De er ellers blevet flotte! Ideen bag klubtshirts var at styrke klubidentiteten og holdånden.      

Nye aktiviteter i 2017 
Bestyrelsens strategi for åbenhed har også givet nye medlemmer til klubben. Vi er ikke i mål, men vi har lagt grundstenene til at udvikle Videbæk Tennisklub til et unikt sted at dyrke motion og skabe et socialt samvær.   

Familietennis 2017:
I 2017 blev der sat ekstra fokus på familietennis, hvor hele familien kan dyrke sport sammen. 
Klubben meldte sig til vækstpuljen og klubben fik tildelt kr. 6.500,00 hvoraf klubben selv skulle betale kr. 500,00. Pengene skulle bruges til at uddanne ildsjæle som instruktører, som skulle varetage aktiviteten i opstarten, så aktiviteten senere hen kunne blive selvkørende. Der blev indkøbt redskaber til aktiviteten, som gav mange ekstra muligheder for udfoldelser og for at tilpasse aktiviteten til børnenes niveau. Aktiviteten blev sat i gang med frivillige instruktører. Vi har lært af vores erfaringer og der vil blive foretaget nogle ændringer i sæsonen 2018 i forhold til denne aktivitet. Stor tak til de frivillige som påtog sig ansvaret for familietennis. 

Aktiviteter: 2017 ”junior”   
Klubbens nye juniortræner Mia Gintberg fra Ringkøbing Tennisklub har været instruktør for juniorer i 2017. Det er altid svært at komme efter to garvede trænere. Mia har endvidere været instruktør på sommerskolen, hvoraf den ene af dagene var i samarbejde med Videbæk Hallen. Tak til Mia for hjælpen i sæsonen 2017. 

Drop in tennis/ 60+ tennis 2017
Hver mandag fra kl. 09.00 – 12.00 blev der afholdt drop in tennis. Det blev startet med en times tennis, hvorefter der var kaffe på kanden med et stykke franskbrød til. Efter pausen blev der igen spillet tennis som sluttede kl. ca. 12.00. I 2017 var aktiviteten en succes.

Klubaftner: Onsdagstennis 
Igen i 2017 har onsdagstennis været en stor succes. Klubbens medlemmer 
er gode til at bakke op om klubben. Det er ikke kun tennis, som har betydning, også det sociale har sin plads i klubben. I 2017 blev der endvidere afholdt hyggeaften med sang og musik ved Olav Lisby. 

Skoleidrætten ”Klar parat start i 2017”
Skoleidræt startede vi op i samarbejde med DGI Midtjylland. Det blev afholdt henholdsvis den 6. april og den 11. maj. Den 6. april blev afholdt i Videbæk hallen med en omgang minitennis. Den 11. maj blev afholdt på tennisbanerne. Der kom efterfølgende en meget positiv feedback fra Videbæk skole vedrørende arrangementet. Instruktør Johannes fra DGI var instruktør på begge aktiviteter. Skolen har spillet ca. 7 gange i 2017. Stor tak til DGI Midtjylland og Videbæk Skole for samarbejdet.

Skolesamarbejde:
I forbindelse med skoletennis, indgik klubben en aftale med Peter, som er idrætsansvarlig på Videbæk Skole, at skoleaktiviteterne i 2018 skal planlægges inden tennissæsonen starter i samarbejde med skolen / tennisklub.  

Vi har i 2017 rettet henvendelse til Friskolen og Herborg Skole om tennis i
2018. Så vi håber på et godt samarbejde omkring tennis i fremtiden, med det mål at skabe interesse for skole- / klubtennis.

Samarbejde med Hallen:
I 2017 er der indgået et samarbejde med Videbæk Fritidscenter, hvor der ved henvendelse til hallen var mulighed for at spille Pay and Play. Tak til Henrik for et godt samarbejde, som betyder meget for klubbens aktiviteter.   

Projekt padeltennis:
Som jeg nævnte sidste år, fik bestyrelsen en henvendelse fra borgerforeningen i efteråret 2016 om at indgå i et projekt om at etablere 2 overdækkede padelbaner. Bestyrelsen fik bemyndigelse på generalforsamlingen i 2017 til at arbejde videre med projektet. Projektet vil yderligere blive uddybet under pkt. 

Sponsorsamarbejdet i 2017
Bestyrelsen vil igen i 2017 rette en stor tak til klubbens sponsorer, som er med til at afholde en stor del af klubbens driftsudgifter. Ligesom tidligere år, er sponsorerne velkomne i klubben. Klubben har desværre måttet sige farvel til en af sponsorerne som ikke ønskede at støtte klubben mere. 

DGI Vestjylland:
Bestyrelsen har ikke været meget begejstret for den måde DGI Vestjylland har håndteret tennis på for de små klubber. Videbæk Tennisklub har gjort et forsøg på, at få DGI Vestjylland til at arrangere en tennisdag, hvor der kunne skabes en samarbejdsmodel for de små klubber indenfor DGI Regi,  det havde DGI Vestjylland ikke den store interesse i. 
Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag under pkt. om ”klubbens fremtid i DGI-regi”. 

Aktiviteter 2017:

• Tøsetennis for alderen16 til 40++

• D. 16/8 blev der afholdt klubaften, hvor vi som sædvane startede med at spille tennis. 
Kl. 20.00 underholdte Olav Lisby, hvor klubben var vært med vin/snacks.

• Tennis for voksne begyndere v/Jørgen Jensen    
• Tennis for juniorer v/Mia, 6 – 18 år

• D. 19/8 blev der afholdt sommerfest i tennisklubben for alle medlemmer fra kl. 13-16:00. Der var frugt/slik/kage/præmier.

• Familietennis for hele familien. 
                       
• D. 30/9 afsluttede vi sæsonen 2017 med en omgang tennis fra kl. 13.00 -  18.00.
                           Alle kunne deltage.  
Kl.19.00 blev der afholdt fest i klubhuset for klubbens medlemmer. Ægtefælle/samlever var inviteret med til festen.

• Skoletennis

• Sommerskole i Tennis

• Malearrangement på Slåvæg i Tennisklubben med SFO børn fra Videbæk Skole.

• D. 5/10 blev sæsonen afsluttet for året 2017. 

                       
Ny og ”gammel” instruktør 2018:
I sæsonen 2018 har klubben igen fået ny træner. En af klubbens egne medlemmer Olav Lisby, er hyret som instruktør for Juniorer i sæsonen 2018. Vi håber, at Olav kan være med til at styrke og fastholde interessen for tennissporten blandt de unge tennisspillere. Der er blevet afholdt et par møder med Olav Lisby om kommende aktiviteter, som vi glæder os til at præsentere på et senere tidspunkt.  
Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med Olav Lisby som ny instruktør. 
Vores virkelige værdsatte instruktør Jørgen, har valgt at fortsætte som træner for voksne begyndere samt tøsetennis. Stor tak for det. 

De frivillige:
Vi har et godt team, som hjælper til med forfaldne aktiviteter, såsom klargøring og vedligeholdelse af baner, rengøring af klubhuset mv. 

Bestyrelsen har derfor i 2017 ansøgt Bandepakken om penge til at afholde en lille fest på Westergårds Hotel, som tak for det kæmpe arbejde de frivillige lægger i klubben. 
Tusinde tak for det. 

Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer samt frivillige for et godt samarbejde.

Tak til de til sponsorer som støtter klubben og til sidst en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2017. 

På vegne af bestyrelsen

Formand Kaj Christiansen 
Næstformand Pernille Hoy
Kasserer Peter Jørgensen
Sekretær Jesper Lund Thomsen
Menigt medlem Gitte Nielsen