Referat af bestyrelsesmøde 3/9-2018

 

Tilstede: Kaj Christiansen, Peter Jørgensen, Lone Kronborg, Pernille Hoy, Heidi Sylvestersen

 

 1.  Referat af bestyrelsesmøde 14/8-2018 godkendt med den tilføjelse at kontigentet for studerende er 250 kr I sommerferien

 

 1. Opfølgning af beslutninger:
 • Pernille har sat gang i processen med at få tryk på de sidste t-shirts
 • Der er bestilt 20 ketsjere. Der leveres først 13 voksen ketsjer. 7 ketsjere til junior kommer senere
 •  
 1. Nyt fra ansvarsområderne:
 • OBS på pr tæt på sæsonstart, medio april: klar når ”vintersport” (håndbold, badminton) er slut, deltage i Open by night, Tennissportens dag, mm
 • Der tales om at vi næste år ligger familiedagen før skolernes sommerferie
 • Pernille undersøger muligheden for intergration af kalender på hjemmesiden via Mononet. Hun har hermed fuldmagt til dette.
 • Fokus på at få opdateret skiltet ved p-plads.
 • vedr bestyrelsesoverdragelse, sender Kaj et kursusforløb ud til bestyrelsesmedlemmerne.
 • Der er indkøbt nye fine stole til udestuen .
 • Mulighed for trænerkursus undersøges. Lone , Heidi og Pernille er interesseret.
 • Kaj og Peter undersøger muligheden for at skåne bane 1 i forbindelse med etablering af padel-baner.
 • Peter har undersøgt ved kommunen reglerne for hvornår en sæson skal løbe. Umiddelbart er der ikke noget til hinder for at vi siger at sæsonen løber Maj til Maj
 • Lone spurgte sidst til prisen på sponsorskiltene. Peter har fundet en gammel faktura fra 2015. Her er prisen 338,75 ex moms. Disse er købt ved JM solfilm og skilte i Borris
 • Peter informere os at mht Persondata, at der i Convensus er et modul, der sletter data, der ikke har været aktive et år. Dette har han sat ”flueben” ved .
 • Pernille sørger for at der informeres på hjemmesiden om sletning og opbevaring af persondata
 • Kassebeholdning: 184.920 kr
 • Medlemstal: 132
 • Der fortælles om en hyggelig familiedag den 18/8. Med deltagelse af Stine fra DGI, der kom med masser af tips og tricks til især børnene. Og der blev dystet flittigt mellem børn og voksne. Der var fine præmier fra Sporten og Design-handelshuset. Der deltog 17 stk. Vi håber at kunne trække flere til næste år .
 • Sæsonafslutning for juniorer bliver den 27/9 (medmindre Olav har nogen indvendinger). Der indkøbes sodavand, slikposer (præmier) og popcorn til dagen (Heidi)
 • Klubafslutning for rykkes frem til 29/9. Kaj udsender indbydelse og Pernille og Heidi sørger for underholdning og bestilling af mad.  Indbydelsen ligges på facebook og hjemmeside.
 • Jørgen Jensen skal indlægges i 4 uger og der bestemmes at han skal have en hilsen i form af buket fra klubben.
 •  
 1. Open by night 7/9 : vi deltager ikke

 

 1. Gode ideer:

Pernille foreslår at vedtægterne gennemgåes og opdateres.Hun sender forslag til ændringer

 

 1. Nyt møde : 30/10 kl 19

 

 

 

Referant: Heidi Sylvestersen

 

 

 

 

Møde i tennisklubben den 18. april 2017.

 

Deltagere:       

Gitte, Pernille, Kaj og Peter fra tennisklubben. Ny træner: Mia og nuværende  seniortræner Jørgen Jensen samt Thomas fra DGI.

Generelt er klubben er i gang med større åbenhed omkring Tennisklubben.

Formanden (Kaj) fortalte om klubbens igangværende projekter bla. Padel-tennis i samarbejde med Udviklingsforum, som er nedsat under Videbæk Borgerforening. Forventes opstart i 2018 under forudsætning af økonomisk støtte hertil.

Vi er i gang med anlæggelse af  baner for sæsonen 2017.

Klubben har fået sponsoreret 100 trøjer fra Vestjyllands Forsikring. Vi er ved at få lavet nyt logo. 

Vi skal ny hjemme-side adresse, da vi fremover skal hedde Videbæk Tennisklub i stedet for som nu Videbæk Lawn Tennisklub. Peter ringer til Host – Jesper og/eller Pernille retter og opdaterer hjemmesiden.

Pernille redegjorde både for logo samt det nye skilt, som er ved at blive lavet. Skiltet bliver 1 x 2 meter og bliver delt op dels med nogle faste ting – dels med 

Træning mandag og torsdag kl. 15.30 – 17.00. Første gang den 1. maj 2017. Træningsalder 6 – 18 år.

Seniortræning for nybegyndere – aftales med deltagerne. (evt. torsdag kl. 18.30)

Drop ind fra 09.00 – 12.00 mandag formiddage.

Thomas:

Sommerskole – Kaj aftaler dato med Henrik Juhl. Kaj giver besked til Thomas, som sørger for udarbejdelse af indbydelse. Kommer også på DGI’s hjemmeside.

Tennissportens dag 29. april 2017 kl. 10.00 – 15.00..

Familietennis. Koster 5.000 kr. med mindre man laver en vækstaftale, hvor man prikker nogle, som tager et 4 timers kursus. Familietennis forløber over 3 – 7 gange. Familietennis omtales på facebook siden 6920Videbæk. Laves evt. den 3. eller 4. lørdag eller søndag i maj.

Kaj laver annonce til Videbæk avis.

Tilmelding via conventus.

Mia Matilde Gintberg  mia.mgintberg@gmail.com