Formandens beretning for 2022

 

2022 blev året, hvor vi desværre mistede vores to æresmedlemmer i klubben Inger og Sven Erik Steffensen. Bestyrelsen mindes dem med varme i hjertet for deres store opbakning til klubben gennem tiden. De mødte trofast op til samtlige generalforsamlinger og arrangementer gennem tiden. Vi takker dem for deres store støtte til tennissporten og deres arbejde som tennis instruktører. 

Trænere 2022

PADEL

Bo Malmstrøm var træner for padeljuniorer i 2022. Der var så mange juniorer, at Bo delte holdet op i to. Et hold for begyndere og et for fortsættere. Der var nok juniorer til at fylde begge baner på begge hold. Bo vælger desværre at stoppe som træner i år. Klubben siger mange tak for Bos store indsats som træner.  

Klubben arrangerede 4 gratis træningsgange for voksne i padel og tennis. Desværre var der ingen, der var interesseret i at træne tennis blandt de voksne. Interessen for padel var så stor, at der blev dannet 3 træningshold i padel fordelt over to dage. Enric Monge Teraco blev hyret af Tennisklubben til at være træner for de voksne padelspillere på introforløbet. Efter forløbet fortsatte Enric med at tilbyde voksne privatlektioner i padel.

TENNIS

Heidi Sylvestersen og Enric var trænere for tennisjuniorer i 2022.

Der var stor opbakning for tennissporten blandt juniorerne og der var ca. 12 juniorer, der mødte fast op til træning. Der skal lyde en stor tak til Heidi og Enric for deres engagement.

Heidi fortsatte tennistræningen med juniorer indendørs i efteråret, hvor der blev trænet skumtennis. Der var stadig en stor opbakning fra juniorer, som mødte ufortrødent op. Holdet blev endda udvidet til 14 juniorer. Heidi fik indimellem hjælp fra Jørgen Olesen fra Tarm.  Sæsonen blev afsluttet i slutningen af november med konkurrencer, småkager og saftevand.

De frivilliges arbejde

Tak for jeres arbejde med at gøre padelbanerne og tennisbanerne klar til sæsonen og for at holde dem pæne i løbet af året! Samt rengøring og vedligeholdelse af yderområderne og klubhuset. Det er guld værd. En stor tak skal specielt lyde til vores meget trofaste frivillige Lisbeth Jørgensen, som har gjort vores klubhus rent hele året rundt. Det sætter vi stor pris på.

Sponsorer

Vi takker alle vores sponsorer for deres støtte i 2022 og håber på et fortsat samarbejde i 2023.

 

Aktiviteter i 2022

Opstartsfest

Sæsonopstartsfest den 30. april

Klubben var vært ved arrangementet og der var pølser og brød klar på grillen til festens gæster. Steen Bek stod for maden. Ulrik Pedersen hjalp til på padelbanerne med intro til nye interesserede spillere. Michelle Andersen og Kine Staunsbjerg stod for afholdelse af en Americano turnering til inspiration for nye medlemmer. 

Heidi Sylvestersen og Lone Kronborg hjalp til på tennisbanerne med intro til tennis.

Pernille stod for konkurrencer og præmier til deltagere.

Skoletennis

Henholdsvis 21 og 22 april blev skolebørn fra Videbæk Kristne Friskole og Videbæk Skole undervist i tennis. Et arrangement arrangeret af Videbæk Tennisklub i samarbejde med DGI.

Jens Nedergaard fra Holstebro var træner de to dage. Især de mindste klasser viste stor interesse for sporten. Fra Videbæk Skole deltog 4. og 5. klasse og fra Videbæk Kristne Friskole deltog 3., 4. og 5. klasse.

Projekt Ren Natur

Videbæk Tennisklub deltog i projektet Ren Natur den 31. august 2022, hvor vi indsamlede affald i Hvidesande på en 8 km. strækning. Ruten var planlagt på forhånd. Deltagere på ruten var Heidi og Brian Sylvestersen, Pernille Hoy, Aliya Hoy, Carla Thor Hansen, Lucas Sørensen og hans forældre Søren Gravgaard Sørensen og Kathrine Iversen. Deltagerne indsamlede kr. 3.000,00 til klubben og gjorde samtidigt Danmark renere.

Turneringer

Der blev i løbet af 2022 afholdt ca. 20 interne turneringer i klubben. Der var stor opbakning hertil af klubbens medlemmer. Der blev også afholdt to større turneringer i samarbejde med Dansk Padelforbund med navnet ”State”. Den ene var for mænd og den anden for kvinder. Michelle Andersen og Kine Staunsbjerg har gjort en stor indsats med planlægning og afholdelse af turneringer. Herunder anskaffelse af præmier, annoncering og tilstedeværelse under turneringer. 

Arrangement for de frivillige

Den 16. januar 2023, mødtes de frivillige på padelbanerne for at dyste mod hinanden i Mexicano. Det var koldt udenfor, men de frivillige klarede alligevel to timers kamp. Der blev serveret kaffe for at give lidt varme til de afventende spillere. Aftenen blev afsluttet med Pizza, sodavand og øl i klubhuset. 

Planer for Videbæk Tennisklub 2023

Klubnavn og Logo

Den altoverskyggende sportsgren padel fylder så meget i Tennisklubben, at det er på tide at ændre klubnavn, så padel bliver integreret i navn og logo. Bestyrelsens forslag til klubnavn er Videbæk Tennis-og Padelklub. Et nyt logo skal også designes. Dette forslag er med på generalforsamlingen i dag.  

Klubtrøjer

Allerede sidste år talte vi om, at lave nye klub t-shirts. Dog har vi valgt at vente med dette, da klubben skal have et nyt navn. Så planen er, at der vil blive produceret t- shirts med nyt logo til medlemmer samt turnerings t-shirts til de medlemmer, der deltager i turneringer på klubbens vegne.  

Padeludvalget

Nu har padeludvalget snart eksisteret i et helt år, og udvalget har mødtes en del gange.

Der er blevet indhentet tilbud på vindnet og vindnettet er blevet monteret, men det var desværre ikke nogen succes. Så det blev taget ned igen.  

På nuværende tidspunkt arbejder udvalget i løsninger med fastmonterede plader på gavlender og landsiden mod vest. Herudover bliver der indhentet tilbud på nyt underlag til padelbanerne. 

Padeludvalget har også sørget for, at der er blevet opstillet nye fastmonterede bænke i mellemgangen mellem de to padelbaner med hjælp fra bl.a. Michael Poulsen. 

Padeludvalget består af Kine Staunsbjerg, Christian Therkildsen, Michelle Andersen, Christina Poulsen, Henrik Sørensen og Anders Fomsgaard som konsulent. Tak for, at I trækker det lange og seje læs med løsninger til padelbanerne.

Padelbaner og tennisbaner

Der er fortsat planer om at sætte hegn foran Tennisklubben ved parkeringsområdet.

Der er planer om at lave et fællesområde ved græsarealet ved siden af padelbanerne. Det drejer sig om at anlægge et fliseområde, hvor der skal stå en pavillon med borde-bænkesæt. Desuden kommer der et udendørs bordtennisbord, der kan benyttes af medlemmer.  

Om disse planer bliver realiseret i 2023 afhænger af udgifterne ved opsættelse af plader/vindnet på padelbanerne og udskiftning af belægning på padelbanerne.

 

Trænere

Vi er glade for, at Heidi Sylvestersen og Enric Monge Teraco ønsker at fortsætte som junior tennistrænere i 2023.

Vi mangler padeltrænere til vores juniorer. Så hvis der er nogen, der er interesseret i at blive padeltræner, så kontakt os i bestyrelsen. Der er også rig mulighed for at komme på trænerkursus for at styrke den rolle.

Bestyrelsens mål for 2023

Vi arbejder fortsat på at gøre Videbæk Tennisklub til et attraktivt sted at være medlem, herunder at der er fokus på at skabe nogle gode rammer for både tennis og padel som sport. Økonomisk skal kontingenterne ligge på et niveau, hvor de fleste kan være med, men hvor der stadigvæk er luft i økonomien til at renovere og udvikle klubben. Det skal være et sted, hvor medlemmerne ønsker at hænge ud i deres fritid og tilbringe tid sammen. Derfor skal der være faciliteter, der netop faciliterer dette behov. Vi er lydhøre over for vores medlemmers ønsker, og modtager gerne forslag hertil.  

Status på medlemmer

Medlemmer i alt: 252 medlemmer, kun et enkelt medlem færre end 2021.

Hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Tak for jeres opbakning til klubben. 

Hvor medlemstallet er uændret fra det foregående år, ser det anderledes ud med gæstespillere og Pay and Play spillere på padelbanerne, som er faldet markant. Begrundelsen falder nok på, at de seneste år er der bygget mange padelbaner i nærheden og at markedet herfor er ved at være mættet. Derfor er det også endnu vigtigere at bevare nogle gode faciliteter, som kan tiltrække spillere udefra.

Desværre ser vi ikke mange, der benytter sig af vores tennisbaner. Vi håber på, at interessen vender tilbage igen. Dog har vi i 2022 haft et meget stabilt antal tennisjuniorer, som var grebet af tennissporten og det varmer trods alt.

Brug af padelbaner

Trods den faldende antal af gæstespillere og Pay and Play spillere, er der fortsat udfordringer med spilletiderne mellem kl. 17-22. Her opfordrer vi vores medlemmer til at overholde de udstukne regler for booking og huske at afmelde booking af baner, såfremt de ikke skal bruges. 

Lad os arbejde på at få en rigtig god sæson i 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Lone Kronborg

Michelle Andersen

Kine Staunsbjerg

Steen Bek

Pernille Hoy

 

Formandens beretning for 2021

 

Igen et år med Corona og alle dens varianter som spøgte i kulisserne

Trænere 2021

Jens Nedergaard og Heidi Sylvestersen var trænere for vores juniorer i Tennis. Juniorerne var opdelt efter begyndere og fortsættere. Efter sommerferien kørte Heidi holdet videre som et samlet hold. Der var ca. 8 juniorer på holdet.

Christian Therkildsen og Anders Fomsgaard trænede juniorer i padel. Der blev sammensat to hold. Et hold med begyndere og et med fortsættere. Der var 6 juniorer på begynderholdet og 12 på fortsætterholdet.  Thomas Munk som er padelkonsulent aflagde klubben flere besøg for at undervise og coache børn og trænere. Thomas Munk er en god samarbejdspartner fra DGI og hans evner er meget værdsat. 

De frivilliges arbejde

Tak for jeres arbejde med at gøre padelbanerne og tennisbanerne klar! Samt rengøring og vedligeholdelse af yderområderne og klubhuset.

Sponsorer

Vi takker alle vores sponsorer for deres støtte i 2021 og håber på et fortsat samarbejde i 2022.

 

 

Aktiviteter i 2021 som blev afholdt:

Lørdag den 5. juni fejrede Videbæk Tennisklub sit 40-års jubilæum. Vi markerede dagen med et åbent hus-arrangement. Der var konkurrencer, tennis og padel. En rigtig hyggelig dag.  

Torsdag den 16. september fik vi besøg af Jørgen fra Tarm Tennisklub, som tilbød vores medlemmer at lære nye fif til tennis og padeltræning.

Lørdag den 6. november afholdt Videbæk Tennisklub et skumtennisarrangement i samarbejde med hallen. VIFC havde søgt penge til indkøb af skumtennisudstyr og nye net til indendørsbrug og dem gjorde vi brug af. Jørgen fra Tarm Tennisklub var vores instruktør på dagen og han var medvirkende til, at vi fik en sjov og udbytterig oplevelse. Vi var så heldige, at der også dukkede nogle helt nye spillere op for at prøve kræfter med sporten. 

Afslutning for junior hold og seniorer

Traditionen tro blev sæsonen i tennis og padel afsluttet med lidt hygge sammen med trænere for juniorholdene og seniorerne afholdt en hyggemiddag i klubhuset.

 

 

 

 

Planer for Videbæk Tennisklub 2022

 

Projekter

Steen Bek arbejder på at indhente tilbud på forskellige projekter i Tennisklubben. Steen Bak fremlægger bestyrelsens ideer til forbedringer efter beretningen.

Padeludvalg

Det er bestyrelsens ønske at oprette et padeludvalg, som skal agere som et slags talerør for padelspillerne. Christian vil fremlægge ideer til hvilke arbejdsopgaver padeludvalget kan stå for her efter beretningen. Vi har allerede nogle medlemmer, som er interesseret i at arbejde i udvalget, herunder Christian.

Medlemskab af DGI og DPF

Klubben er medlem af DGI og Dansk Padel Forbund.

Det giver jer medlemmer nogle fordele. F. eks kan I få halvpris på spillerlicenser hos Dansk Padel Forbund, deltage i kurser og træneruddannelser hos DGI. 

Nyhedsbreve

Vi har i bestyrelsen besluttet os for, at vi skal være mere åbne med, hvad der rører sig i klubben. Derfor vil der blive udgivet nyhedsbreve løbende med aktuelt.

Klubtrøjer

Vi synes, at vores klubtrøjer er lidt udaterede og trængertil en opdatering. Så vi arbejder på at få nye t-shirts i år til vores medlemmer. T-shirts der skal bruges til padelturneringer, vil få påført padel som tekst.

Skoletennis

Klubben har indgået en aftale med DGI om skoletennis. 3-4 og 5 klasse fra Videbæk Skole og Den Kristne Friskole bliver inviteret til at prøve kræfter med tennis i hallen. Det vil strække sig over to dage. Det er bestyrelsens håb, at det vil give flere juniorer til klubben.

Trænere

Vi er i den lidt uheldige situation, at vi har svært ved at finde trænere i både padel og tennis. Vi arbejder på sagen men ønsker gerne hjælp fra jer medlemmer, hvis I kender nogle, der eventuel kan undervise vores juniorer.

Bestyrelsens mål for 2022

Vi vil gerne styrke klubbens identitet som en klub og give jer medlemmer et fristed, et sted, hvor I har lyst til at tilbringe jeres fritid. De sidste mange år har det været svært. Der er færre voksne, der ønsker at involvere sig i klublivet. Børnene skifter mellem sportsgrene og når måske aldrig at blive dygtige nok til at deltage i turneringer. Vi er ikke kommercielle og ønsker heller ikke at være det. Hvis vi fortsat skal være en forening, så er det vigtigt, at I medlemmer støtter op om de arrangementer, der arrangeres og melde jer som frivillige, så det ikke kun er de få, der trækker læsset.  Jo flere hænder, des færre opgaver.

Vi ser Videbæk Tennisklub som en klub med to sportsgrene og vi ser gerne, at der oparbejdes et fælleskab mellem tennis og padel.

Derfor vil vi bestræbe os på, at der laves fællesaktiviteter med padel og tennis. Herudover vil vi gerne være med til at støtte op omkring turneringer mv. i klub og uden for klubregi.

Status på medlemmer

Medlemmer i alt: 253 medlemmer

Hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Tak for jeres opbakning til klubben. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Bestyrelsens beretning for 2020

2020 blev et år uden de store arrangementer og tiltag.

Alt i alt et stille år på grund af Ny Covid 19.

Trænere 2020

Heidi Sylvestersen og Lone Kronborg fortsatte som juniortrænere i Tennis i hele sæsonen 2020. Der var ikke så mange juniorer til træning i 2020.

Christian Therkildsen og Jane Bækdal trænede juniorer i padel. Der blev sammensat to hold. Et hold med yngre spillere og et med ældre.

De frivilliges arbejde:

Tak for jeres arbejde med at gøre padelbanerne og tennisbanerne klar! Samt rengøring og vedligeholdelse af yderområderne og klubhuset. Stor tak til dem, som anlagde vores nye minitennisbaner.

Sponsorer

Vi takker alle vores sponsorer for deres støtte i 2020 og håber på et fortsat samarbejde i 2021.

 

Aktiviteter i 2020 som blev afholdt:

Vi fik godkendt vores ansøgning til foreningspuljen i DGI og fik midler til at afholde et arrangement den 26.09.2020. Vores mål var at begge sportsgrene skulle præsenteres og prøves af. Vi fik besøg af 3 trænere. Johannes Skak som repræsentant for padel, Michelle fra Moldova (ansat i Herning Tennisklub) som repræsenterede tennissporten og Ulrik som lavede tennisfitness med os. Der var en god aldersspredning på de tilmeldte og det var en rigtig sjov dag, hvor alt blev prøvet af.

Den 19. oktober 2020 var Videbæk Tennisklub sammen med DGI, vært ved netværksmøde for tennis/padel klubber i Ringkøbing-Skjern kommune. Der blev først spillet padel på vores baner og efterfølgende var der møde i Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Der blev drøftet, om vi kunne få et samarbejde op at stå i klubberne og eventuelt afholde turneringer på tværs af klubberne. Den 12. april 2021 afholdes møde nr.2 i Tarm Tennisklub.

Planer for Videbæk Tennisklub 2021

Heidi Sylvestersen og Lone Kronborg fortsætter som trænere for vores juniorer i 2021. Herudover har vi ansat Jens Nedergaard fra Holstebro til at være træner for juniorer. Opstart er den 29. april.

Christian Therkildsen og Anders Fomsgaard er trænere for padeljuniorer i år. Der er opstart den 07.april 2021 med besøg af Tennis-og padelkonsulent Thomas Munk.

På nuværende tidspunkt har vi Vestjysk padeltour på kalenderen. Det er en lokal padelturnering som er kommet i stand i samarbejde med DGI og DTU. Af klubber deltager Videbæk, Tarm og Holstebro. Turneringen henvender sig til alle aldersgrupper samt køn.

Vi planlægger ikke så langt frem i tiden på grund af Covid-19.

Der vil løbende komme yderligere oplysninger om arrangementer og tiltag.

Syns-og skønssag vedr. padelbaner er afsluttet. Klubben modtager kr. 41.000,00 til udbedring af fejl og mangler på banerne.

Der bliver arbejdet på en løsning med opførelse af vindnet på padelbanerne, flere firmaer er blevet kontaktet. Vi afventer overslag på projektet.

Bestyrelsens mål for 2021

Vi vil fortsat gerne styrke klubbens holdånd og sammenhold. Vi ser Videbæk Tennisklub som en klub med to sportsgrene og vi ser gerne, at der oparbejdes et sammenhold mellem tennis og padel.

Derfor vil vi stræbe os på, at der laves fællesaktiviteter med padel og tennis. Herudover vil vi gerne være med til at støtte op omkring turneringer mv. i klub og udenfor klubregi.

Status på medlemmer

Tennis:

57

Padel:

273

Medlemmer i alt: 284 medlemmer

Hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Tak for jeres opbakning til klubben.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen