Bestyrelsens beretning for 2020

2020 blev et år uden de store arrangementer og tiltag.

Alt i alt et stille år på grund af Ny Covid 19.

Trænere 2020

Heidi Sylvestersen og Lone Kronborg fortsatte som juniortrænere i Tennis i hele sæsonen 2020. Der var ikke så mange juniorer til træning i 2020.

Christian Therkildsen og Jane Bækdal trænede juniorer i padel. Der blev sammensat to hold. Et hold med yngre spillere og et med ældre.

De frivilliges arbejde:

Tak for jeres arbejde med at gøre padelbanerne og tennisbanerne klar! Samt rengøring og vedligeholdelse af yderområderne og klubhuset. Stor tak til dem, som anlagde vores nye minitennisbaner.

Sponsorer

Vi takker alle vores sponsorer for deres støtte i 2020 og håber på et fortsat samarbejde i 2021.

 

Aktiviteter i 2020 som blev afholdt:

Vi fik godkendt vores ansøgning til foreningspuljen i DGI og fik midler til at afholde et arrangement den 26.09.2020. Vores mål var at begge sportsgrene skulle præsenteres og prøves af. Vi fik besøg af 3 trænere. Johannes Skak som repræsentant for padel, Michelle fra Moldova (ansat i Herning Tennisklub) som repræsenterede tennissporten og Ulrik som lavede tennisfitness med os. Der var en god aldersspredning på de tilmeldte og det var en rigtig sjov dag, hvor alt blev prøvet af.

Den 19. oktober 2020 var Videbæk Tennisklub sammen med DGI, vært ved netværksmøde for tennis/padel klubber i Ringkøbing-Skjern kommune. Der blev først spillet padel på vores baner og efterfølgende var der møde i Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Der blev drøftet, om vi kunne få et samarbejde op at stå i klubberne og eventuelt afholde turneringer på tværs af klubberne. Den 12. april 2021 afholdes møde nr.2 i Tarm Tennisklub.

Planer for Videbæk Tennisklub 2021

Heidi Sylvestersen og Lone Kronborg fortsætter som trænere for vores juniorer i 2021. Herudover har vi ansat Jens Nedergaard fra Holstebro til at være træner for juniorer. Opstart er den 29. april.

Christian Therkildsen og Anders Fomsgaard er trænere for padeljuniorer i år. Der er opstart den 07.april 2021 med besøg af Tennis-og padelkonsulent Thomas Munk.

På nuværende tidspunkt har vi Vestjysk padeltour på kalenderen. Det er en lokal padelturnering som er kommet i stand i samarbejde med DGI og DTU. Af klubber deltager Videbæk, Tarm og Holstebro. Turneringen henvender sig til alle aldersgrupper samt køn.

Vi planlægger ikke så langt frem i tiden på grund af Covid-19.

Der vil løbende komme yderligere oplysninger om arrangementer og tiltag.

Syns-og skønssag vedr. padelbaner er afsluttet. Klubben modtager kr. 41.000,00 til udbedring af fejl og mangler på banerne.

Der bliver arbejdet på en løsning med opførelse af vindnet på padelbanerne, flere firmaer er blevet kontaktet. Vi afventer overslag på projektet.

Bestyrelsens mål for 2021

Vi vil fortsat gerne styrke klubbens holdånd og sammenhold. Vi ser Videbæk Tennisklub som en klub med to sportsgrene og vi ser gerne, at der oparbejdes et sammenhold mellem tennis og padel.

Derfor vil vi stræbe os på, at der laves fællesaktiviteter med padel og tennis. Herudover vil vi gerne være med til at støtte op omkring turneringer mv. i klub og udenfor klubregi.

Status på medlemmer

Tennis:

57

Padel:

273

Medlemmer i alt: 284 medlemmer

Hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Tak for jeres opbakning til klubben.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen