Bestyrelsens skriftlige beretning for 2018

 

Videbæk Tennisklub startede traditionen tro op med tennissportens dag den 5. maj. Dagen startede kl. 10.00 med kaffe/rundstykker og hyggeligt samvær. Efter kaffen blev der spillet hygge tennis i tørvejr, hvor alle store som små deltog i dagens turneringer. Videbæk Super Brugsen var igen sponsor med rundstykker m.m. Stor tak for sponsoratet. Tenniskonsulent Thomas Munk og to unge tennisspillere fra DGI kom også forbi klubben for at videregive nogle gode tennisideer.   

 

Bestyrelsens status i 2018

I 2018 startede bestyrelsen op med nye bestyrelsesmedlemmer. Med nye bestyrelsesmedlemmer kommer der også nye ideer og tiltag. Klubben har igen haft fokus på at fastholde gamle som nye medlemmer.

Bestyrelsen besluttede i 2018 at arbejde med tre ansvarsområder. En formandsudvalg, økonomiudvalg og et aktivitetsudvalg. Under ansvarsudvalgene er der tilknyttet arbejdsgrupper, som i samarbejde med ildsjælene har ansvaret for at udvikle Videbæk Tennisklub.

Videbæk Tennisklub har i 2018 haft en medlemsfremgang fra 121 i 2017 til 132 i 2018. Dette betyder også at bestyrelsen sammen med de frivillige står over for nye udfordringer i 2019. Bestyrelsen ønsker at Videbæk Tennisklub fortsat skal være et unikt sted at dyrke idræt. Bestyrelsens mål og strategier er stadig at fastholde såvel de gamle som nye medlemmer, men også at have fokus på nye målgrupper. Bestyrelsens håb er at kunne præsentere padel tennis i 2019, som en ny aktivitet for hele Ringkøbing Skjern Kommune.

 

Det frivillige arbejde:

En medlemsfremgang på 11 medlemmer, kommer ikke af sig selv, det har krævet meget af de frivillige i samarbejde med bestyrelsen, hvor der også i 2018 er lagt mange timer i klubbens aktiviteter. Bestyrelsen besluttede i 2017, at 2018 skulle være et år med åbenhed og synlighed, hvor klubben skulle åbne dørene og være tilgængelig. Dette kræver at tennisbanerne og klubhus mv. blive vedligeholdt.

Bestyrelsens strategi for åbenhed har også givet nye medlemmer til klubben. Grundstenene er lagt for at udvikle Videbæk Tennisklub til et forsat unikt sted at dyrke motion og skabe et socialt samvær. Det kræver en klub i udvikling for at få medlemmernes opbakning.   

 

Familietennis 2018:

I 2017 blev der sat ekstra fokus på familietennis, hvor hele familien kan dyrke sport sammen. Der blev indkøbt redskaber til aktiviteten, som gav mange ekstra muligheder for udfoldelser og for at tilpasse aktiviteten til børnenes niveau. Erfaringen lærte bestyrelsen, at der skal arbejdes med nye metoder som henvender sig til børnefamilier. Bestyrelsen vil i 2019 arbejde på at finde nye metoder til aktiviteter, som henvender sig til hele familien. 

 

Aktiviteter: 2018 ”junior”  

I 2018 fik klubben igen ny træner. Træneren kom i 2018 fra egne rækker.  Olav Lisby tog opgaven på sig, men ønsker ikke at fortsætte i sæsonen 2019. Udover at være juniortræner, deltog Olav som træner ved et tennisarrangement under VIFC`s sommerskole i 2018.

Tak til Olav for en god sæson.

Bestyrelsen byder velkommen til årets Juniortennistræner Kim Lindegaard. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde.  

 

Drop in tennis/ 60+ tennis 2018

Igen i 2018 blev der afholdt drop in tennis hver mandag fra kl. 09.00- 12.00. Der var igen i 2018 ilagt pause med kaffe og et stykke franskbrød. 

I 2018 var aktiviteten igen en succes. Bestyrelsen håber, at klubbens medlemmer kan være med til at få flere til at deltage. Mange tror, at tennis er en svær sport, det er kun en myte, man vælger selv niveauet.

 

Klubaftner: Onsdagstennis

Igen i 2018 har onsdagstennis været en stor succes. Klubbens medlemmer

bakkede godt op om klubaftenen. Der blev også i 2018 plads til sociale hyggeaftener, hvor grillen blev tændt, efter tennisspillet havde givet sved på panden. Bestyrelsen vil godt opfordre endnu flere medlemmer til at deltage i klubaftenen. 

 

Skoleidrætten / samarbejde ”Klar parat start i 2018"

Som der blev nævnt i 2018 var tanken, at klubben sammen med Videbæk skole skulle planlægge tennissæsonen sammen. Aftalen lykkedes ikke helt med Videbæk skole. Bestyrelsen arbejder videre på at få et samarbejde op at stå med alle skolerne i Videbæk i året 2019.

 

 

Samarbejde med Hallen i 2018:

I 2017 blev der indgået et samarbejde med Videbæk Idræts-og Fritidscenter, hvor der ved henvendelse til Hallen var mulighed for at spille Pay and Play. Samarbejdet har betydet at nye medlemmer er kommet. Tak til Henrik for et godt samarbejde, som betyder meget for klubbens aktiviteter fremover.  

 

Projekt padeltennis:

Som jeg nævnte sidste år, fik bestyrelsen en henvendelse fra borgerforeningen i efteråret 2016 om at indgå i et projekt om at etablere 2 overdækkede padelbaner. Bestyrelsen fik bemyndigelse på generalforsamlingen i 2017 til at arbejde videre med projektet. Vi skriver nu 2019 og processen er sat i gang. Bestyrelsen håber at kunne præsentere et færdigt projekt i løbet af sommeren. Projektet vil yderligere blive uddybet under pkt.

 

Sponsorsamarbejdet i 2018

Bestyrelsen vil igen i 2018 rette en stor tak til klubbens sponsorer, som er med til at afholde en stor del af klubbens driftsudgifter. Ligesom tidligere år, er sponsorerne velkomne i klubben. Skulle der være nye sponsorer som vil støtte klubben, er de meget velkomne.

 

Aktiviteter 2018:

 

  • Den 5.05.2018 Tennissportensdag
  • Den 18.8.2018 Familiedag i Tennisklubben med besøg fra Tennistræner Stine
  • Den 27.09.2018 Juniorafslutning i klubhuset med Quiz og konkurrencer
  • Den 29.09.2018 Sæsonafslutningsfest med tennisspil og underholdning
  • Juni 2018, LM klubben var på besøg til en omgang tennisspil og leg.
  • Den 06.08.2018, Sommerskole arrangement på Tennisbanerne.
  • Den 01.06.2018 var Tennisklubben med til Open By Night arrangement i Videbæk Centrum.

 

 

Ny og ”gammel” instruktør 2018:

Igen i 2018 værdsatte klubben Jørgens arbejde som instruktør for de voksne begyndere. Stor tak for det.

 

De frivillige ildsjæle:

Vi har et godt team, som hjælper til med forfaldne aktiviteter, såsom klargøring og vedligeholdelse af baner, rengøring af klubhuset mv.

 

Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer samt frivillige for et godt samarbejde også i 2018.

 

Tak til alle som støtter klubben og til sidst en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2018.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Formand Kaj Christiansen